Hae
Eksote in English
Эксоте по-русски
www.hyvis.fi
Eksote-lehti syyskuu 2012

Yksi osoite – monta palvelua: Hyvis.fi tarjoaa arjen avuksi luotettavaa terveystietoa ja sähköisiä palveluja

Julkaistu 9.1.2012 11:23

Paraneeko yskä yskimällä? Onko ikääntyvän läheisen muistista syytä huolestua? Mistä apua lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen? Hyvis.fi edistää hyvinvointia ja tarjoaa väylän riskin arvioinnista asiointiin.

Hyvis.fi on uusi, kaupallisesti riippumaton terveyden ja hyvinvoinnin verkkopalvelu Etelä-Karjalan asukkaille. Internet tarjoaa valtavan määrän hyvinvointiin ja sairauksien hoitoon liittyvää tietoa, mutta lukijan on usein vaikeaa arvioida tiedon tarjoajan tarkoitusperiä ja tiedon oikeellisuutta.

Hyvis-sivuilta (www.hyvis.fi) löytyy valikoitua ja ammattilaisten tarkastamaa hyvinvointitietoa lapsiperheiden, nuorten, työikäisten ja senioreiden tarpeisiin. Sivuilla on myös elämäntapatestejä, itsehoidon opastusta ja blogeja. Hyvis on kehitetty neljän sairaanhoitopiirin ja kolmen maakunnan yhteistyönä (Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso).

Turvallinen viestintäkanava käyttöön keväällä

Keväällä 2012 Hyvis-palvelusta tulee entistä vuorovaikutteisempi kanava kansalaisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon välille. Ensimmäisenä asiointipalveluna tarjotaan diabetesriskitesti, joka ohjaa käyttäjän palveluiden piirin arvioidun terveysriskin perusteella. Lisäksi avataan turvallinen viestinvälitysjärjestelmä potilaan tai asiakkaan ja ammattilaisen väliseen kommunikointiin.

Seuraavaksi käyttöön tulevat mm. erilaiset lomakkeet ja tekstiviestipalvelut. Kolmannessa vaiheessa otetaan käyttöön joitakin kansalaisen ajanvarauspalveluita ja omahoitoa tukevia ratkaisuja, kuten laboratoriotulosten välitys.

Uudet yhteistyö- ja toimintatavat

Hyvis.fi on uusi mahdollisuus tuottaa palveluita perinteisistä tavoista poiketen. Sähköiset palvelut tulevat korvaamaan osittain nykyisiä viestintäkanavia, kuten puhelinpalvelua ja perinteisiä kirjeitä. Potilaille ja asiakkaille tarkoitettujen, yli organisaatiorajojen ulottuvien sähköisten palveluiden käyttöönotto merkitsee isoa muutosta työntekijöiden toimintatavoissa ja työprosesseissa. Joustavammat toimintamallit ja uusien asiointipalvelujen hallittu käyttöönotto parantavat tuottavuutta ja laatua sekä vapauttavat resursseja varsinaiseen asiakastyöhön.

Hyvis.fi on osa Keksi-hanketta, jossa ovat mukana Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit sekä alueen kunnat. Hankkeen tavoitteena on kansalaisten sähköisten asiointimahdollisuuksien parantaminen ja kehittäminen. Hankkeen myötä laajalle alueelle syntyy uusi yhteistyötapa, jossa on sovittu toimintamallien ja sähköisten hyvinvointipalvelujen yhdenmukaisesta kehittämisestä. Hyvis-palvelun sähköisen asiointialustan tilaajana ovat sairaanhoitopiirit ja hankkeen päävastuullinen toimittaja on Medi-IT Oy.

Tutustu tästä linkistä Etelä-Karjalan Hyvis-sivuihin


Intranet Palaute Tapahtumat Haku Asiasanahaku Tietoa palvelusta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Valto Käkelän katu 3, PL 24, 53101 Lappeenranta. Vaihde (05) 352 000.